غزل شماره ۶۵: خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

غزل شماره ۶۵: خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار

کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

پیوند عمر بسته به موییست هوش دار

غمخوار خویش باش غم روزگار چیست

معنی آب زندگی و روضه ارم

جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست

مستور و مست هر دو چو از یک قبیله‌اند

ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست

راز درون پرده چه داند فلک خموش

ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست

سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست

معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست

زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست

تا در میانه خواسته کردگار چیست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- از خوشگذرانی و همصحبتی با یار و باغ و بهار چه چیز خوشتر است. ساقی کجاست و علت تأخير او چیست؟

۲- هر زمان خوشی را که به دست می آوری غنیمت شمار زیرا هیچ کس از پایان کار آگاه نیست.

٣- هوشیار باش که عمر ما به یک تار مو پیوسته است پس نگران حال خود باش و غم کم و بیش دنیا را مخور.

۴- معنی آب حیات و باغ بهشت جز کنار جویبار بودن و می خوشگوار نوشیدن چیست؟

۵- آنگاه که زاهد خلوت نشین و مست خرابات هر دو از یک طایفه اند به ناز کدامیک دل بسپاریم، اختیار ما در چیست؟

۶- ای مدعی، از اسرار پشت پرده آفرینش چه کسی خبر دارد؟ پس خاموش شو و بیهوده با فلک که پرده دار هستی است، ستیزه مکن.

۷- اگر اشتباه یا گناه بندگان بی اعتبار و از سر بی اختیاری باشد پس آمرزش و بخشایش پروردگار می تواند چه معنی ای داشته باشد؟

۸- پارسا جرعه ای از آب کوثر خواست و حافظ پیاله ای شراب، باید دید در این میان، مشیت و خواست پروردگار چیست؟
 

تفسیر اول فال

بهار زندگیت در راه است. از فرصتی که به تو روی می آورد نهایت استفاده را ببر که زندگی انسان به تار مویی بسته است و هیچ کس از فردای خود خبر ندارد. پس غم دنیا را مخور و به فکر خود باش و کمتر از زندگی شکوه کن که هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد. به عفو و رحمت الهی امیدوار باش و از او روی مگردان.

تفسیر دوم فال

گله کردن از سرنوشت و روزگار تاثیری به حال شما نخواهد داشت. به زودی حوادثی برای شما اتفاق می افتد تا ایمان و اراده تان مورد آزمایش قرار گیرد.

بیهوده خودتان را به خاطر سختی ها و مسائل ریز و درشت نگران و اندوهگین نکنید. هیچ چیز بی حکمت نیست و برگی از درخت بدون اجازه خداوند نمی افتد.

از روزهای خوش نهایت استفاده را ببرید و شاد باشید که دنیا محل گذر است و همه چیزهای دنیوی فانی خواهد بود.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×