غزل شماره ۶۶: بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

غزل شماره ۶۶: بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست

در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست

چه جای دم زدن نافه‌های تاتاریست

بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق

که مست جام غروریم و نام هشیاریست

خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست

که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست

لطیفه‌ایست نهانی که عشق از او خیزد

که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست

جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال

هزار نکته در این کار و بار دلداریست

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند

قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست

بر آستان تو مشکل توان رسید آری

عروج بر فلک سروری به دشواریست

سحر کرشمه چشمت به خواب می‌دیدم

زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست

دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ

که رستگاری جاوید در کم آزاریست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ای بلبل عاشق اگر با من موافق و دوستی بنال زیرا که ما هر دو عاشقان بیچاره ای هستیم و کارمان نیز ناله و افسوس است.

۲- در آن سرزمینی که نسیمی از بوی خوش گیسوی یار می وزد، نافه های تاتاری چگونه می تواند ادعایی کند؟

3- شراب بیاور تا جامه ی كبود رنگ ریا را با آن بشوییم زیرا که از جامه ی غرور سرمستیم اما نام ما به هشیاری برده می شود.

۴- خیال رسیدن به سر زلف تو، کار هر ناپخته ای نیست زیرا که به زیر زنجیر بلا رفتن، شیوه عیاران و جوانمردان است.

۵- آن نکته ی نغز پنهانی که عشق به سبب او به وجود می آید لب لعل فام و خط سبز یار نیست.

۶- چهره ی زیبای یار تنها به چشم زیبا و زلف و رخساره و خال نیست، هزاران نکته ظریف در کار عشق وجود دارد.

۷- وارستگان جهان معنی، جامه ابریشمی آنکس که هنر و کمالی ندارند را حتی به نیم جو نیز نمی خرند.

۸- رسیدن به درگاه تو، کاری بس مشکل است. بله بالا رفتن و بر شدن به آسمان جلالت تو سخت است.

۹- سحرگاه، در خواب ناز و غمزه چشمت را دیدم، چه نیک است مراحل خواب من که از بیداری بهتر است.

۱۰- حافظ با ناله هایت، دلش را میازار و دیگر زاری را تمام کن زیرا که رستگاری ابدی تو در کم آزار رساندن است.
 

تفسیر اول فال

حکایت عشق حکایت زیباییهای ظاهری نیست و در این راه قدم گذاشتن کار هر کسی نیست. به سرور عالم عشق رسیدن کار بسیار دشواری است، زیرا کار بزرگ مشکلات بزرگ به همراه خواهد داشت. اگر تمنای وصال داری علم و هنر بیاموز که قدر و ارزش انسان به میزان علم و هنر است نه زیبایی ظاهر.

تفسیر دوم فال

مادیات و ثروت این دنیا فانی است، سعی کنید به متعلقات دنیوی وابسته نباشید و دست از طمع و حرص زدن برای مال دنیا بردارید. مدتی است مشغولیت های دنیا باعث شده فکر و ذکرتان پول و اندوختن ثروت باشد، این طرز تفکر باعث می شود از چشم اهل دل بیفتید.

در مسیر هنر و ادب گام بردارید و تلاش کنید تا به مراتب بالا رسیده و نزد مردم محبوب شوید.

از ریا و دورویی برحذر باشید و با ایمان به خدا و راستی به سوی اهداف خود بروید. در حق مردم بی انصافی نکنید و در همه حال جانب حق را بگیرید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×