غزل شماره ۶۸: ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

غزل شماره ۶۸: ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست

مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او

عکس خود دید گمان برد که مشکین خالیست

می‌چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش

گر چه در شیوه گری هر مژه‌اش قتالیست

ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر

وه که در کار غریبان عجبت اهمالیست

بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد

که دهان تو در این نکته خوش استدلالیست

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد

نیت خیر مگردان که مبارک فالیست

کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد

حافظ خسته که از ناله تنش چون نالیست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- یار ماه رخسار من این هفته از پیشم رفت و به نظرم یکسال است. حال جدایی و فراق تو نمی دانی چه حال سخت و مشکلی است.

۲- مردمک چشم من، از لطافت بسیار چهره او، عکس خود را بر آن دید و گمان کرد که خالی سیاه است.

٣- یار ما آنقدر جوان است که گویی از دهانش که چون شکر شیرین است شیر می چکد اما با این همه در عشوه و طنازی، هر مژه او، خود یک قاتل است.

۴- تو که به بخشش در تمام شهر مشهوری عجبا که در بخشش به غریبان به طور شگفت آوری سستی.

۵- من از این پس هیچ شائبه و شکی در جوهر فرد تجزیه ناپذیر (دهان محبوب) ندارم زیرا که دهان تو در کوچکی، خود دلیل خوبی است.

۶- به ما نوید دادند که به ما سری خواهی زد پس این نیت خیر خود را عوض مکن زیرا که تصمیم مبارکی است.

۷- حافظ، کوه اندوهی جدایی از تو را حافظ به هیچ حال نمی تواند بکشد زیرا که او خسته ای است که از شدت ناله و فغان، تنش چون رشته های باریک درون نی، سست است.
 

تفسیر اول فال

روزها و ماهها را در انتظاری سخت گذرانده ای ولی اکنون زمان انتظار به پایان رسیده است و به زودی کسی که منتظرش بودی وارد زندگیت خواهد شد و برایت خوشبختی و موفقیت به همراه خواهد آورد. نیت خیری که در دل داری عملی کن که بسیار میمون و مبارک است.

تفسیر دوم فال

عجله کردن به نفع شما نیست، صبوری کنید و امید خود را از دست ندهید، ایام سختی را گذرانده اید و برای رسیدن به هدف بیش از حد توان منتظر بوده اید، اما سرانجام پاسخ این انتظارها را خواهید گرفت و به مراد دل تان می رسید.

اسرار دل را برای هر کسی فاش نکنید و از تلاش و توانایی های خود استفاده کنید تا به مقصود برسید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×