شعر به ملازمان سلطان که رساند این دعا را با معنی و تفسیر

شعر به ملازمان سلطان که رساند این دعا را با معنی و تفسیر

به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را

ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم

مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را

مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت

ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا

دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی

تو از این چه سود داری که نمی‌کنی مدارا

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

به پیام آشنایان بنوازد آشنا را

چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی

دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را

به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز

که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی غزل شماره ۶: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

۱- به نزدیکان سلطان که این درخواست ما را می رساند که به شکرانه پادشاهی ات، مسکینان را از نظر خود دور مساز.

۲- از رقیب دیو سیرتم به خدای خود پناه می برم، شاید بارقه لطف الهی، به خاطر خدا، کمکی به من کند.

٣- دلبرا اگر مژه سیاه تو به قتل ما فرمان دهد، اشتباه مکن و از فریب او بر حذر باش.

۴- آنگاه که چهره برافروزی و خود را نشان دهی، دل عالمی را می سوزانی، تو از این سوختن چه بهره می بری که مدارا نمیکنی؟

۵- تمام شب را در این امید به سر می برم که شاید نسیم صبحگاهی، از کوی یار، پیامی آشنا آورد و ما را مورد عنایت قرار دهد.

۶- جانا، این چه رستاخیز ناگهانی است که به عاشقانت نشان دادی؟ دل و جان ما فدای رویت، چهره ات را به ما نشان بده.

۷- تو را به پروردگار سوگند که جرعه ای از شراب وصلت به حافظ سحرخیز بده چرا که دعای صبحگاهی او، برای شما، اجابت خواهد شد.

تفسیر اول فال

در روزگار خوشی، ناخوشان و افتادگان را از یاد مبر. دشمنانی سرسخت و پلید در سر راه تو کمین کرده اند، از آنها ترسی به دل راه نده و از شر آنها به خدا پناه ببر که خداوند بهترین و تواناترین پناهگاه است. در تصمیمی که گرفته ای استوار باش و فریب دیگران را مخور. به زودی خبری خوش که مدتها منتظر آن بوده ای به تو خواهد رسید. از دعا و اثر آن در رسیدن به مقصود غافل مشو.

تفسیر دوم فال

همیشه به یاد خدا باشید و شکرگزاری او را به جا بیاورید. با توکل و استعانت از خداوند متعال می توانید از همه مشکلات زندگی به سلامت عبور کرده و پیروز شوید.

بد دلی را کنار بگذارید و از دوست و رفیق ریاکار دوری کنید. عشقی را در سر می پرورانید اما فکر رقیب آرامش شما را بر هم زده و به پشت سر گذاشتن او فکر می کنید.

از نماز صبح غافل نشوید و از نیت های بد و شیطانی برحذر باشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×