غزل شماره ۷۰: مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست

غزل شماره ۷۰: مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست

مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست

دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست

اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد

گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست

بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی

طایر سدره اگر در طلبت طایر نیست

عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار

مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست

عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد

هر که را در طلبت همت او قاصر نیست

از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز

زان که در روح فزایی چو لبت ماهر نیست

من که در آتش سودای تو آهی نزنم

کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست

روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم

که پریشانی این سلسله را آخر نیست

سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست

کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- مردمک چشمان ما جز به چهره ات، به جایی دیگر نمی نگرد و دل عاشق و سودایی ما جز نام تو را ذکر نمی کند.

۲- اشک من، برای طراف آستان و حریم تو احرام می پوشد هر چند که بواسطه خون دل مجروح خود، پاک و طاهر نیست.

۳- اگر پرنده سدره المنتهی (جان) به جستجوی تو، پرواز نکند همچون مرغان وحشی، اسیر دام و قفس باشد.

۴- اگر عاشق مسکین و بیچاره، دل ناچیز و ناسره خود را نثار کرد، بر او خرده مگیر زیرا که به نثار سیم و زر خالص توانایی ندارد.

۵- هر کس که در جستجوی تو، همتش اندک نباشد، بالاخره به وصال قامت بلند تر خواهد رسید.

۶- هرگز از روانبخشی و زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی سخن نمی گویم زیرا که در حیات بخشی، چون لبان تو، ماهرانه رفتار نمی کند.

۷- من که با وجود آتش عشق تو در دلم، آهی سوزناک هم نمیکشم چگونه توانم بگویم که در برابر داغ عشقت، دلم شکیبا نیست؟

۸- همان روز اولی که تو را دیدم با خود گفتم که پریشانی سلسله عاشقان تو، پایانی ندارد.

۹- دل حافظ، تنها در آرزوی وصال تو نیست، چه کسی را می یابی که در خاطر او، قصد وصال تو نباشد؟
 

تفسیر اول فال

تمام فکر و ذکرت هدفی است که در سر داری و به هیچ چیز دیگر جز آن فکر نمی کنی. با دست خالی قصد انجام کار بسیار بزرگی را داری ولی بدان که جوینده یابنده است. با همت بلندی که تو داری حتما به مقصود خواهی رسید. فقط در مقابل مشکلات صابر باش و از راهی که انتخاب کرده ای روی مگردان.

تفسیر دوم فال

به دیگران تکیه نکنید و با اتکا به توانایی ها و استعداد های خودتان، کارها را انجام دهید. به زودی چنان موفقیت عظیمی به دست خواهید آورد که مورد حسادت عده ای واقع می شوید و همگان در حیرت فرو خواهند رفت.

طالع شما بلند است و دست به هرچیزی می زنید طلا می شود. در این روزهای خوشی ، از احوال دیگران غافل نباشید و سعی کنید تا آن جایی که در توان دارید باری از دوش خلق خدا بردارید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×