غزل شماره ۷۵: خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست

غزل شماره ۷۵: خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست

خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست

تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست

از لبت شیر روان بود که من می‌گفتم

این شکر گرد نمکدان تو بی چیزی نیست

جان درازی تو بادا که یقین می‌دانم

در کمان ناوک مژگان تو بی چیزی نیست

مبتلایی به غم محنت و اندوه فراق

ای دل این ناله و افغان تو بی چیزی نیست

دوش باد از سر کویش به گلستان بگذشت

ای گل این چاک گریبان تو بی چیزی نیست

درد عشق ار چه دل از خلق نهان می‌دارد

حافظ این دیده گریان تو بی چیزی نیست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- خماری آن چشمان فتنه انگیز تو و پیچ و تاب آن گیسوی پریشان تو بی دلیل نیست.

٢- هنوز بسیار خردسال بودی که من می گفتم این لب شکرین دور دهان نمکین تو بی دلیل نیست.

٣- عمرت طولانی باد زیرا که به درستی می دانم که تیر مژگان تو در کمان ابرو، بی هدف نخواهد بود.

۴- ای دل تو به اندوه دوری و غم جدایی مبتلا هستی پس ناله و زاری تو بی دلیل نیست.

۵- دیشب، نسیم از کوی یار به گلزار وزید، ای گل این چاک گریبان تو بی سبب نیست و علت آن همین نسیم است).

۶- اگر چه دل، درد عشق خود را از دیگران پنهان می سازد اما حافظ، این چشمان گریان تو، بی سبب نیست و رازت را فاش می کند.
 

تفسیر اول فال

نسبت به اموری که در اطراف تو در جریان است توجه بیشتری داشته باش. هیچ کاری بی علت و غرض انجام نمی شود. او نیز از رفتارهای خود غرض خاصی دارد که تو باید به آن پی ببری. ناله ها و دعاهای تو در درگاه خداوند نیز بی جواب نخواهد ماند. پس درد خود را از خلق نهان كن و حاجت خود را فقط از خدا بخواه که روا خواهد شد.

تفسیر دوم فال

شکست در برهه ای از زمان به معنای تمام شدن زندگی نیست! ناامیدی را کنار گذاشته و با عزمی راسخ بار دیگر شروع کنید.

همواره شکرگزاری خداوند را به جای آورید که هیچ مشکل و شکستی بی حکمت نیست و هر رخداد به ظاهر خوب یا بد به صلاح شما می باشد.

به زودی خبری خوش دریافت می کنید که از شنیدنش خوشحال خواهید شد.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×