غزل شماره ۷۶: جز آستان توام در جهان پناهی نیست

غزل شماره ۷۶: جز آستان توام در جهان پناهی نیست

جز آستان توام در جهان پناهی نیست

سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست

عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم

که تیغ ما به جز از ناله‌ای و آهی نیست

چرا ز کوی خرابات روی برتابم

کز این بهم به جهان هیچ رسم و راهی نیست

زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر

بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست

غلام نرگس جماش آن سهی سروم

که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن

که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست

عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن

که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست

چنین که از همه سو دام راه می‌بینم

به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست

خزینه دل حافظ به زلف و خال مده

که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- من پناهگاهی جز درگاه تو ندارم و سر من جز آستانه تو، محل بازگشتی ندارد.

۲- آنگاه که دشمن، شمشیر کشد من سپر را انداخته و تسلیم می شوم زیرا که شمشیر ما جز ناله و آه نیست.

۳- چرا از کوی شراب خانه روی بگردانم در حالی که بهتر از این، در جهان رسم و شیوه ای نیست؟

۴- اگر روزگار به خرمن عمر من، آتش بزند هیچ اهمیت ندارد، به او بگو بسوزاند زیرا عمر نزد من به اندازه پر کاهی ارزش ندارد.

۵- من بنده آن سرو بلند قامت با آن چشمان افسون کارش هستم که از سرمستی غرور، به کسی توجه نمی کند.

۶- ای یار، در پی آزار کسی مباش و هر چه دلت می خواهد انجام بده زیرا در مذهب ما جز مردم آزاری، هیچ چیز گناه نیست.

۷- ای پادشاه سرزمین زیبایی، دوال لگام را باز پس کش زیرا که بر سر هر راهی، دادخواه و ستمدیده ای هست.

۸- اینگونه که من از همه جهت، بر سر راه خود دام می بینم، بهتر از آنکه زلفش مرا حمایت کند، پناهگاهی نمی بینم. 

۹- گنجینه دل حافظ را به هر زلف و خالی مده زیرا که چنین کارهایی (دلبری) در حد و اندازه هر زلف و خال سیاهی نیست.
 

تفسیر اول فال

انسانی وارسته و پاکدل هستی. نسبت به دنیا، زمانه و اتفاقات پیرامونت بی اعتنایی و هیچ چیز در دنیا برایت اهمیت آنچنانی ندارد. در خود فرو رفته ای و دور خود را دیواری از تنهایی کشیده ای و از مردم زمانه بیمناکی. پا از حصار خود بیرون بگذار. از آزار دیگران بپرهیز و از دامهای سر راهت به خدا پناه ببر و اگر به تازگی جرقه های عشق در دلت روشن شده در انتخاب، دقت بسیار کن که دل به هر خار و خسی سپردن در شأن تو نیست.

تفسیر دوم فال

در پیچ و خم زندگی حوادث بسیاری وجود دارد که تنها با توکل بر خدا و مدد خواستن از او می توان از آن ها به سلامت عبور کرد. دسیسه های شیطان همیشه بر سر راه تان هست، از شر شیطان به خداوند پناه ببرید که او همراه همیشگی شماست.

این روزها احساس تنهایی می کنید، ناامید نباشید که با یاس و ناامیدی راه به جایی نخواهید برد. کینه ها را کنار گذاشته و دیگران را آزار ندهید.

برای دوری از بلا به مردم نیکی کنید تا از شر بلایا در امان مانده و سختی ها را پشت سر بگذارید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×