غزل شماره ۷۸: دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

غزل شماره ۷۸: دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت

یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم

افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت

بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه یار

حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت

با این همه هر آن که نه خواری کشید از او

هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت

ساقی بیار باده و با محتسب بگو

انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت

هر راهرو که ره به حریم درش نبرد

مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت

حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی

هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- دیدی که محبوبم جز ستم و ظلم هدف دیگری نداشت، پیمان را شکست و از غم ما هیچ هراسی به خود راه نداد.

٢- پروردگارا او را مواخذه مكن اگر چه او دل چون کبوتر مرا به زیر پا فکند و کشت و حرمت صید حرم خود را نداشت.

٣- ستمی که بر من روا شد به سبب بخت و اقبالم است وگرنه یار هرگز راه و رسم لطف و بخشش را فرونگذاشت.

۴- با وجود این، هر کسی که خواری و سرزنش یار را تحمل نکرد، هر کجا که برود، هیچ کس به او احترام نخواهد گذاشت.

۵- ای ساقی، شراب بیاور و با نهی کننده بگو که ما را نهی از منکر نکند زیرا جمشید همچنین جامی نداشت.

۶- هر سالکی که به حریم آستان یار راه نیافت، بیچاره ای است که وادی عشق را طی کرد اما به حرم راه نیافت.

۷- حافظ تو (در میدان سخنوری) گوی شیوایی را بربای زیرا که مدعی ادعاگر، هیچ هنری ندارد و از همه بدتر اینکه از بی هنری اش، خبر ندارد.
 

تفسیر اول فال

درست است که یار با تو سر ستم دارد و عهد خود را فراموش کرده است و تو این همه را از چشم بخت سیاه خود می دانی، اما بدان که این ستمکاری تنها امتحان توست. پس به هوش باش که از این امتحان سرافراز به درآیی و بدان که افتاده عشق نزد همه کس سربلند و سرافراز است. تو از جاده محبت خارج مشو و به عهد خود پایبند باش که او بازخواهد گشت.

تفسیر دوم فال

کاری انجام داده یا تصمیمی گرفته اید که از آن پشیمان شده اید و خود را سرزنش می کنید. در رسیدن به هدف ناکام مانده و شکست خورده اید و به این باور رسیده اید که کسی خواهان شما نیست و برای کسی ارزشی ندارید.

همه چیز را به زمان بسپارید که درمان هر درد بی درمانی است. شکست سرآغاز پیروزی و موفقیت است. از ناکامی ها درس گرفته و برای آینده ای روشن تلاش کنید. امید و توکل تان به خداوند باشد.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×