غزل شماره ۷۹: کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت

غزل شماره ۷۹: کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت

کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت

من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت

گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز

که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت

چمن حکایت اردیبهشت می‌گوید

نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت

به می عمارت دل کن که این جهان خراب

بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت

وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد

چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت

مکن به نامه سیاهی ملامت من مست

که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت

قدم دریغ مدار از جنازه حافظ

که گر چه غرق گناه است می‌رود به بهشت

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- اکنون که از باغ، نسیم بهشت می وزد (چه خوش است همراهی) من و باده روح نواز و یار سیاه چشم زیبایم.

۲- اکنون گدا نیز می تواند ادعای پادشاهی داشته باشد زیرا که سایه ابر سراپرده اوست و کنار کشتزار، مجلس او.

٣- چمن با ما از اردیبهشت سخن می گوید آنکس که نسیه (بهشت) را خرید و بهشت نقد را فرو گذاشت، خردمند نیست.

۴- ملک دل را با نوشیدن شراب آباد کن زیرا که این جهان ویران بر این تصمیم است که از خاک پیکر ما خشت بزند.

۵- از دشمن، وفا به عهد و پیمان مخواه زیرا که شمع صومعه ای که به واسطه چراغ کنشت روشن شود، پرتوی ندارد.

۶- من مست را به گناهکاری و روسیاهی سرزنش مکن، چه کسی بر این راز واقف است که سرنوشت چه تقدیری برایش نوشته است.

۷- در تشییع جنازه حافظ، از مشایعت دریغ مکن زیرا که اگر چه غرق گناه است اما به بهشت خواهد رفت.
 

تفسیر اول فال

فرصتهای تازه ای به شما روی می آورد و درهای رحمت الهی به سویت گشاده خواهد شد، به شرط آنکه عاقلانه تصمیم بگیری و این فرصتها را از دست ندهی، کامیابیهای بسیاری انتظارت را می کشد. دوست و دشمن خود را بشناس و از دشمنان توقع یاری نداشته باش و بدان که همیشه این فرصتها در اختیار انسان قرار نمی گیرد و زندگی فنا پذیر است.

تفسیر دوم فال

این روزها همه چیز بر وفق مرادتان است و روزهای خوبی را می گذرانید. دقت کنید با اشتباه و سهل انگاری اوضاع را به هم نریزید که در این صورت هرگز خود را نخواهید بخشید و پشیمانی سودی نخواهد داشت.

از دشمن کمک خواستن به نفع شما نیست زیرا او فقط به دنبال ضربه زدن به شما می باشد.

اگر از آشفتگی اوضاع ناراحت و اندوهگین شده اید، بیش از این دل به غصه نسپارید که به زودی مشکلات حل شده و همه چیز سر جای خود قرار خواهد گرفت.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×