غزل شماره ۸۵: شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

غزل شماره ۸۵: شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود

بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت

بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم

وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت

عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد

دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت

شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن

در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت

همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم

کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- از لب لعل یار، شربتی نچشیدیم، و چهره زیبای چون ماه او را سیر ندیدیم که رفت.

۲- گویا او از همصحبتی با ما سخت به تنگ آمده بود که بار سفر را بست و ما به گرد او نرسیدیم و رفت.

٣- ما برای نصر او سوره فاتحه و دعای حرز یمانی خواندیم و به دنبالش سوره ی اخلاص را دیدیم اما باز هم او رفت.

۴- ما را فریب دادند که از کنار ما میگذری، دیدی که ما چگونه این فریب را پذیرفتیم اما او رفت؟

۵- یار خرامان به چمن زیبایی و لطافت پا نهاد و ما در گلستان وصال او نرمک نرمک گام ننهادیم و او رفت.

۶- تمام شب را چون حافظ ناله و افغان کردیم که ای افسوس که ما فرصت وداع نیافتیم و او رفت.
 

تفسیر اول فال

یک فرصت استثنایی به تو روی آورده بود ولی از آن غفلت کردی و قبل از آنکه از آن بهره ای ببری فرصتت از دست رفت. بدان که فرصتهای زندگی زودگذر هستند. اکنون دیگر غصه خوردن و ناله کردن بی فایده است. مترصد وقوع فرصت دیگری باش و این بار با تمام وجود از آن استفاده کن، زیرا ممکن است این دیگر آخرین فرصت باشد.

تفسیر دوم فال

متاسفانه قدر کسی که برای تان ارزش زیادی داشته را ندانسته و امروز حسرت روزهای گذشته را می خورید که چرا باعث رنجش و آزارش شدید و او را از دست دادید. اما افسوس برای گذشته سودی ندارد و آن روزها برنمی گردد.

اکنون وقت تکبر و غرور نیست، بهتر است غرور خود را کنار گذاشته و برای آشتی و دلجویی از او پیش قدم شوید تا به لطف خداوند دوباره به وصال یار برسید. از رحمت خداوند ناامید نشوید و هرچه زودتر اقدام کنید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×