غزل شماره ۸۶: ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

غزل شماره ۸۶: ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

کار چراغ خلوتیان باز درگرفت

آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت

وین پیر سالخورده جوانی ز سر گرفت

آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت

وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت

زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب

گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت

بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود

عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت

هر سروقد که بر مه و خور حسن می‌فروخت

چون تو درآمدی پی کاری دگر گرفت

زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست

کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت

حافظ تو این سخن ز که آموختی که بخت

تعویذ کرد شعر تو را و به زر گرفت

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ساقی بیا زیرا که معشوق پرده از چهره انداخت و چراغ محفل خلوت نشینان را روشن کرد.

۲- آن چهره ی فروزان دوباره افروخته تر شد و پیر کهنسال دوباره جوانی را از سر گرفت.

۳- عشق چنان کرشمه و ناز کرد که فتوی دهنده نیز گمراه شد و دوست چنان لطفی نمود که دشمن از ما پرهیز کرد.

۴- امان از آن کلام شیرین فسونکارت که گویی دهان چون پسته تو، کلام را با شکر آمیخت.

۵- آن بار اندوهی که خاطر ما را افسرده کرده بود، خداوند عیسی دمی فرستاد و آن بار غم را از دل ما برداشت.

۶- هر بلندبالایی که غرور زیبایی به ماه و خورشید می فروخت هنگامی که تو آمدی، خجل شد و دنبال کار دیگری رفت.

۷- از قصه عشق، در هفت گنبد آسمان صدا پیچیده است اما کوته نظر نادان این قصه و سخن را ناچیز دانست.

۸- حافظ تو این سخن سرایی را از چه کسی آموخته ای که از اقبال بلند تو، سخنت را چون دعایی در میان انگشتر طلا قرار داد.
 

تفسیر اول فال

کار شما رونقی دوباره خواهد یافت و فرصتهای از دست رفته دوباره جبران خواهد شد و دشمنان شما عرصه را به نفعتان خالی خواهند کرد. کسی وارد زندگیتان می شود که بار غم شما را از دوش برمی دارد و شما را از هر نظر بی نیاز می کند. ضمن آنکه به موقعیتهای مالی بزرگی خواهید رسید.

تفسیر دوم فال

مژده باد بر شما که به زودی به وصال یار رسیده و اوضاع تان سر و سامان خواهد گرفت. به لطف خداوند دشمنان شما از سر راهتان کنار رفته و تلاش و کوشش تان به ثمر نشسته است.

ازدواج موفقی خواهید داشت و روزگار خوشی در انتظارتان است. به مسیرتان ادامه دهید که نتیجه ای جز پیروزی و موفقیت نخواهد داشت. این جواب دعاهایی است که به درگاه حق تعالی داشته اید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×