غزل شماره ۸۷: حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

غزل شماره ۸۷: حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت

افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع

شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت

زین آتش نهفته که در سینه من است

خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت

می‌خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست

از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت

آسوده بر کنار چو پرگار می‌شدم

دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت

آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت

کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت

خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان

زین فتنه‌ها که دامن آخرزمان گرفت

می خور که هر که آخر کار جهان بدید

از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت

بر برگ گل به خون شقایق نوشته‌اند

کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت

حافظ چو آب لطف ز نظم تو می‌چکد

حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- زیبایی تو همراه با نمکین بودن چهره ات سراسر گیتی را گرفت، بله با اتحاد می توان جهان را تسخیر کرد.

۲- شمع می خواست تا راز خلوت نشینان را فاش کند، سپاس خدای را که راز دلش با زبانش گره خورد. (و نتوانست بگوید)

٣- از این سوز نهان عشق که در سینه من جای دارد، خورشید به مانند شعله ای ناچیز است که در آسمان جای گرفته است.

۴- گل می خواست که از خود دم زده و بگوید که همرنگ و هم بری دوست است اما باد صبا، از غیرت خود، او را ناگزیر خاموش کرد.

۵- من چون پرگاری، آسوده در کنار حرکت می کردم اما چرخ زمانه مرا چون نقطه مرکزی، عاقبت محصور کرد.

۶- آن زمانی اشتیاق نوشیدن جامی باده خرمن هستی مرا که آتشی سرخ از پرتو چهره یار بر آن افتاد.

۷- از این آشوب هایی که این اواخر، زمانه را در برگرفته آنقدر آشفته ام که تصمیم دارم به کوی می فروشان رفته و گرد از آستین بیفشانم.

۸- می بنوش زیرا که هر کس عاقبت جهان را دیده، از غم رها می شود و پیمانه گرانسنگ باده را در دست می گیرد.

۹- بر گلبرگ های گل، با خون شقایق چنین نوشته اند که هر کس که کار آزموده شد باده ارغوانی می نوشد.

۱۰- حافظ، حال که از شعر تو، لطافت می تراود، حسود چگونه می تواند بر آن خرده بگیرد؟
 

تفسیر اول فال

قصد انجام یک کار گروهی را دارید. بدان که با اتحاد و یگانگی می توان کارهای بزرگی انجام داد، اما به شرط آنکه اسرار درونی جمع خود را برای هر کسی فاش نکنید و از بازگو کردن تصمیمات خود در جمع بپرهیزید. با یاری یکدیگر و به خواست خدا می توانید بر مشکلات پیروز شوید و جای هیچگونه نگرانی نیست. به حرفهای حسودان و تنگ نظران اعتنایی نکنید و با امید به خدا کار را شروع کنید.

تفسیر دوم فال

برای پیشرفت و موفقیت باید از دوست صدیق و شفیق کمک بگیرید که بتوانید اسرار دل تان را نزد او فاش کنید. به تنهایی ممکن است کاری از پیش نبرید.
دوستان باوفا گنجینه های باارزشی هستند که دل شما را گرم نگه داشته و تکیه گاه شما خواهند شد.

با همراهی دوست خوب می توانید سخت ترین مشکلات را پشت سر گذاشته و به سلامت به سرمنزل مقصود برسید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. ناشناس ۱ تیر ۱۳۹۸

    این حرفایی که درجمع یا جایی گفته شده به درد مخالفان نمیخوره اسرار واقعی وحقیقت گشا بین خودمه وخدا

×