غزل شماره ۹۲: میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت

غزل شماره ۹۲: میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت

میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت

خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت

گفته بودی کی بمیری پیش من تعجیل چیست

خوش تقاضا می‌کنی پیش تقاضا میرمت

عاشق و مخمور و مهجورم بت ساقی کجاست

گو که بخرامد که پیش سروبالا میرمت

آن که عمری شد که تا بیمارم از سودای او

گو نگاهی کن که پیش چشم شهلا میرمت

گفته‌ای لعل لبم هم درد بخشد هم دوا

گاه پیش درد و گه پیش مداوا میرمت

خوش خرامان می‌روی چشم بد از روی تو دور

دارم اندر سر خیال آن که در پا میرمت

گر چه جای حافظ اندر خلوت وصل تو نیست

ای همه جای تو خوش پیش همه جا میرمت

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ای فرمانروای دل من چه زیبا راه می روی که قربان سرا پایت شوم و چه با ناز روان می شوی که پیش قامت موزونت جان بدهم.

۲- تو پرسیدی که چه زمانی زیر قدم من جان می سپاری، چرا عجله می کنی؟ تقاضای تو مطلوب است پس پیش از تقاضایت برایت می میرم.

٣- من عاشقی خمار آلوده و دور از یارم، معشوق و ساقی من کجاست؟ بگو که با ناز بیاید تا در پیش قامت بلندبالایش بمیرم.

۴- به آنکسی که عمری را از عشق او بیمارم بگویید که نگاهی به من اندازد تا پیش چشمان شهلایش بمیرم.

۵- گفته ای که لب چون یاقوتم هم درد می بخشد و هم دوا، من گاه برای دردت و گاه برای مداوایت می میرم.

۶- چه زیبا و با ناز راه می روی، چشم بد از تو دور باد، من در سر این خیال را می پرورانم که در قدمت جان بسپارم.

۷- اگر چه حافظ در خلوت وصال تو راهی ندارد اما ای کسی که همه جایت دلپذیر است، پیش تمام وجود تو، جان نثار می کنم.
 

تفسیر اول فال

انسانی فداکار و مهربان هستی که هر کاری از دستت برآید برای دیگران انجام می دهی و از هیچ بخششی فروگذار نمی کنی اما دیگران از تو توقعات بسیاری دارند که گاهی این توقعات غیرمعقول است اما با اینحال تو تمام سعی ات را در انجام آنها به کار می بندی. خود را تا این حد به زحمت نینداز و کمی هم به فکر خود باش.

تفسیر دوم فال

تغییر و تحول بزرگی خواهید داشت و در زمینه مادی و معنوی دگرگونی هایی رخ خواهد داد. اگرچه نقل مکان برای تان سخت است اما عاقبت خوشی دارد.

روزهای خوبی در راه است، از این فرصت استفاده کرده و رویاهایی که در سر دارید را عملی کنید.ثروتی به دست می آورید. نذرتان را ادا نکردید و همین مسئله باعث از دست دادن عزیزی خواهد شد.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. نگار ۹ شهریور ۱۳۹۸

    خییییلی خوب و عالی

×