غزل شماره ۹۵: مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت

غزل شماره ۹۵: مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت

مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت

خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت

پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن

که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت

سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم

که جان را نسخه‌ای باشد ز لوح خال هندویت

تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی

صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت

و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی

برافشان تا فروریزد هزاران جان ز هر مویت

من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی‌حاصل

من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت

زهی همت که حافظ راست از دنیی و از عقبی

نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویت

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- نسیم خوشبوی گیسوان مجعدت، هر لحظه مرا مست می کند و افسون چشمان فریبکارت، هر لحظه مرا ویران و از خود بیخود می سازد.

۲- پس از این همه صبوری خدایا می توان شبی را دید که شمع دیده خود را در محراب ابروی تو روشن کنیم؟

٣- سیاهی صفحه چشم خود را از آن را گرامی می دارم که جانم نسخه ای از نقش خال سیاه تو است.

۴- تو اگر می خواهی که دنیا را تا جاودانه، همیشه آراسته نگاه داری، به باد صبا بگو بیاید و روبند را از چهره ات بردارد.

۵- اگر می خواهی که آئین نابودی را در دنیا از بین ببری، موهایت را افشان کن تا از سر هر موی آن هزاران جان فرو ریزد.

۶- من و باد صبا هر دو مسکین و سرگردان و بی حاصل هستیم، من از جادوی چشم مست و خمار تو و باد صبا از بوی خوش گیسویت.

۷- آفرین بر همت حافظ باد که از دنیا و آخرت هیچ چیز به نظرش نمی آید مگر خاک سر کوی تو.
 

تفسیر اول فال

انسانی صبور و با حوصله هستی و برای رسیدن به مقصود اهسته و پیوسته پیش می روی و این یکی از بهترین محاسن توست. گرچه همت والای تو شایسته تحسین است اما بدان وقتی مسیر حرکت به سوی هدف را مشخص کردی باید از انجام کارهای بی حاصل که تنها وقت را تلف می کند بپرهیزی و به واجبات بپردازی.

تفسیر دوم فال

اراده قوی و عزم راسخ شما می تواند کوه ها را به حرکت درآورد! دوست دارید روی زیبایی های دنیا تمرکز کرده و همه چیز را خوب و بی نقص ببینید. نگاه زیبا خوب است اما گاهی دچار خیالات دور و دراز می شوید که فایده ای برای شما نخواهد داشت.

از اراده قوی خود بهره گرفته و تمام تلاش خود را بکنید تا راه درست را به پایان رسانده و هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند باشید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×