غزل شماره ۹۸: اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح

غزل شماره ۹۸: اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح

صلاح ما همه آن است کان تو راست صلاح

سواد زلف سیاه تو جاعل الظلمات

بیاض روی چو ماه تو فالق الاصباح

ز چین زلف کمندت کسی نیافت خلاص

از آن کمانچه ابرو و تیر چشم نجاح

ز دیده‌ام شده یک چشمه در کنار روان

که آشنا نکند در میان آن ملاح

لب چو آب حیات تو هست قوت جان

وجود خاکی ما را از اوست ذکر رواح

بداد لعل لبت بوسه‌ای به صد زاری

گرفت کام دلم ز او به صد هزار الحاح

دعای جان تو ورد زبان مشتاقان

همیشه تا که بود متصل مسا و صباح

صلاح و توبه و تقوی ز ما مجو حافظ

ز رند و عاشق و مجنون کسی نیافت صلاح

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- اگر در آئین تو، خون عاشق ریختن حلال و جایز است، مصلحت و خیر همه ما همان است که خیر و نیکی تو است.

۲- سیاهی گیسوی مشکینت، آفریننده ی تاریکی است و سفیدی چهره ی چون ماه تو، شکافنده ی صبح روشن.

۳- از چین و شکن گیسوی چون کمند تو کسی رهایی نیافت، از آن کمان ابرو و تیر نگاهت چه کسی رستگاری می یابد؟

۴- از چشمانم، در کنارم، چشمه اشک روان شده که هیچ کشتیبانی در آن شنا نخواهد کرد.

۵- لب تو چون آب زندگانی، نیرو بخش جان است که به واسطه آن، وجود خاکی ما به دعای شبانگاه مشغول شده است.

۶- لب تو بالاخره پس از عجز و لابه بسیار، بوسه ای داد و من پس از اصرار بسیار زیاد به آرزوی دلم رسیدم.

۷- همیشه و تا زمانی که شام و بامداد به هم متصل هستند، دعا برای سلامتی تو، ورد زبان عاشقانت است.

۸- پارسایی و توجه و پرهیزکاری از ما مطلب، زیرا از بین وارستگان و عاشقان و دلباختگان کسی به خیر و نیکی نرسید.
 

تفسیر اول فال

اگر تا این حد به او (به این کار) علاقمندی پس باید در مقابلش فداکاری بسیار کنی و از من بگذری. تو او را بهترین میدانی و به او علاقه و اعتقاد داری پس اگر چنین است باید در مورد تصمیم گیری های او راجع به زندگی و آینده انعطاف بیشتری از خود نشان دهی و بدان او صلاح تو را بسیار خوب می داند.

تفسیر دوم فال

همت عالی و تلاش کلید رسیدن به موفقیت و مراد دل است. اگر با تمام وجود در راه رسیدن به مقصود تلاش کنید به زودی به هدف خود رسیده و در کارتان موفق خواهید شد. روزهای خوش در راه است و غم و درد فراموش خواهد شد.

در کنار کار و موفقیت، از اطرافیان و خانواده غافل نشوید. آنچه برای خودتان دوست ندارید برای دیگران هم نخواهید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها

×