غزل شماره ۹۹: دل من در هوای روی فرخ

غزل شماره ۹۹: دل من در هوای روی فرخ

دل من در هوای روی فرخ

بود آشفته همچون موی فرخ

بجز هندوی زلفش هیچ کس نیست

که برخوردار شد از روی فرخ

سیاهی نیکبخت است آن که دایم

بود همراز و هم زانوی فرخ

شود چون بید لرزان سرو آزاد

اگر بیند قد دلجوی فرخ

بده ساقی شراب ارغوانی

به یاد نرگس جادوی فرخ

دوتا شد قامتم همچون کمانی

ز غم پیوسته چون ابروی فرخ

نسیم مشک تاتاری خجل کرد

شمیم زلف عنبربوی فرخ

اگر میل دل هر کس به جایست

بود میل دل من سوی فرخ

غلام همت آنم که باشد

چو حافظ بنده و هندوی فرخ

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- دل من در هوای عشق دیدار فرخ محبوبم چون زلف او آشفته و پریشان است.

۲- بجز گیسوی مشکین و سیاه او. هیچکس از چهره فرخ بهره مند نشد.

۳- آن گیسوی سیاه او بسیار خوشبخت است که همیشه همراز و همنشین فرخ است.

۴- اگر سرو آزاد و بلند بالا، قامت دلجوی فرخ را ببیند، چون بید، لرزان و هراسان می شود.

۵- ای ساقی، جام شراب ارغوانی را به یاد چشمان افسونگر محبوبم فرخ، به من بده.

۶- قامتم همواره از غم دوری از فرخ، همچون ابروی او، کمانی و دوتا شده است.

۷- بوی خوش گیسوی عنبرین فرخ، نسیم مشک تاتاری را شرمسار ساخت.

۸- هر کس هوای کسی را در دل می پروراند و میل دل من به سوی فرخ است.

۹- من برده و غلام همت بلند کسی هستم که همچون حافظ، بنده و غلام زرخرید فرخ باشد.
 

تفسیر اول فال

در میان تمام دلبران، دل تو پای بند یک نفر است که حتی فکر دل کندن از او را هم نمی توانی بکنی. این علاقه تا حدی است که تو حتی دوستان او را نیز به خاطر او دوست می داری. نیت تو نسبت به او پاک است. خدا نیز تو را یاری خواهد کرد تا به وصال او برسی و با سعادت و شادکامی زندگی کنی.

تفسیر دوم فال

از معشوق دور افتاده اید و این فراق غم و اندوه بزرگی برای شما به همراه داشته طوری که در هر لحظه به یادش هستید و زندگی تان از حرکت ایستاده. دل به خداوند بسپارید که تنها او از دل شما آگاه است.

امیدوار باشید و صبوری پیشه کنید تا با توکل بر خدا مشکلات حل شود. هر چه تقدیرتان باشد همان رقم خواهد خورد.

به زودی با فردی آشنا می شوید که باعث موفقیت و پیشرفت خواهد شد. دست از لجاجت بردارید و به آینده خود فکر کنید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×