شعر رونق عهد شباب است دگر بستان را با معنی و تفسیر کامل

شعر رونق عهد شباب است دگر بستان را با معنی و تفسیر کامل

رونق عهد شباب است دگر بستان را

می‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را

ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی

خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را

گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش

خاکروب در میخانه کنم مژگان را

ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان

مضطرب حال مگردان من سرگردان را

ترسم این قوم که بر دردکشان می‌خندند

در سر کار خرابات کنند ایمان را

یار مردان خدا باش که در کشتی نوح

هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را

برو از خانه گردون به در و نان مطلب

کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را

هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است

گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را

ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد

وقت آن است که بدرود کنی زندان را

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی غزل شماره ۹: رونق عهد شباب است دگر بستان را

۱- بار دیگر، فصل جوانی و شادابی باغ و بستان است و مژده آمدن گل به بلبل خوش نوا می رسد.

۲- ای باد صبا، اگر به جوانان چمن - سرو و گل و ریحان - رسیدی، سلام ما را به آنها برسان.

۳۔ اگر ساقی زیبا همچنان جلوه گری کند، حاضرم که مژگان خود را خاکروب میخانه کنم.

۴- ای زیبارویی که بر چهره چون ماه خود با موی مشکینت خط چوگان کشیده ای، من سرگشته و عاشق را بیش از این مضطرب مکن.

۵- یقین دارم این قومی که بر باده نوشان می خندند، خود در راه میخانه، ایمانشان را از دست خواهند داد.

۶- با مردان خدا یار شو که در کشتی نوح، مردی فروتن و خاکی (نوح) وجود دارد که طوفان را کمتر از قطره ای آب می داند.

۷- از خانه دنیا بیرون برو و از او روزی طلب مکن زیرا که این میزبان بخيل، بالاخره میهمان خود را می کشد.

۸- آنگاه که خوابگاه آخر هر کس، مشتی خاک است، چه نیازی است که قصر و ایوان خود را به فلک برسانی؟

9- ای یوسف زیبای من، حال که کرسی فرمانروایی مصر از آن تو شد، دیگر وقت آن است که از زندان خارج شوی.

۱۰- حافظا، می بنوش و رندی کن و خوش باش اما چون دیگران، دام ریای خود را قرآن قرار مده.

تفسیر اول فال

زمان برای انجام کاری که در نظر داری کاملا مناسب است. پیام همکاری و خدمت خود را هرچه سریعتر به او برسان. در انتخاب همراهان و همکاران خود دقت بسیار کن، زیرا که همکاری با یاران خدا تو را در مقابل مشکلات و مصائب این راه مصون می کند. بیش از این عمر خود را مصروف مادیات نکن که همه اینها فانی است و برای تو سودی ندارد. از امکاناتی که در اختیار داری به خوبی استفاده کن و شاد باش و از تزویر و ریا برحذر باش.

تفسیر دوم فال

از روزهای جوانی استفاده کنید و قدر آن را بدانید که وقتی از دست رفت دیگر بازنخواهد گشت. مدتی است برای اتفاقی خوب دعا می کنید، به زودی خبری خوش به شما خواهد رسید. همواره به یاد خدا باشید.

روزهای خوش در راه است و تلاش های شما به نتیجه خواهد رسید. ایمان به خدا و تلاش در نهایت شما را به آرزوهای تان خواهد رساند. بیش از حد به دنیای مادی نچسبید و از خدا و قرآن کمک بخواهید تا از همه بلایا و اتفاقات ناخوشایند دور بمانید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×