فرهنگ و هنر

 • امروز : ۱-فروردین-۱۳۹۷
 • Today : 21-03-2018

فرهنگ و هنر

اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
  اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
  اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
  اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
  اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
 • ۱۵-اسفند-۱۳۹۶
 • ۰

در این داستان سنت اگزوپری به شیوه‌ای سوررئالیستی به بیان فلسفه خود از دوست داشتن و عشق و هستی می‌پردازد. طی این داستان سنت اگزوپری از دیدگاه یک کودک، که از سیارکی به نام ب۶۱۲ آمده، پرسشگر سؤالات بسیاری از آدم‌ها و کارهایشان است.

  اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
  اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
  اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
  اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
  اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
  اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
 • ۲۵-بهمن-۱۳۹۶
 • ۰

دعا،دعاهای مستحبی،داستان،داستانک،داستانهای جذاب،داستانک،داستانهای کوتاه،داستانهای آموزنده

 • ۱۸-اسفند-۱۳۹۶
 • ۰

احساس می کنم که در تالاری از آینه ها کار می کنم. یک هنرمند سالها تلاش می کند تا هویت هنری اش را بیابد و آن را ثبت کند، اما زمانی که اثرش ارائه شد، دیگر آن سبک متعلق به خودش نیست. گاهی احساس می کنم خودم نیز از برد هالند تقلید می کنم

  اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
  اطلاعاتی برای این صفحه یافت نشد.
 • ۱۸-اسفند-۱۳۹۶
 • ۰

حاجی فیروز در اصل زن بوده است و بعد از ورود اسلام به ایران است که شکل و شمایل مردانه به خود می گیرد و متأسفانه و به تدریج، این نماد تاریخی / اسطور های به شکل گدای سر خیابان درمی آید؛ اما آنقدر قوی است که در طی چندهزار سال از بین نرفته