قوانین مرتبط با جهانگردی

قوانین مرتبط با جهانگردی

شرف الشمس

قوانین مرتبط با جهانگردی

آسمونی : قوانین جهانگردی، قانون بنیادى این صنعت را دربردارد. معمولاً، این قانون سیاست توسعه جهانگردى را ارائه مى‌کند و وظایف، ساختار و منابع تأمین مالى سازمان ملى جهانگردى (با …

قوانین مرتبط با جهانگردی

آسمونی : قوانین جهانگردی، قانون بنیادى این صنعت را دربردارد. معمولاً، این قانون سیاست توسعه جهانگردى را ارائه مى‌کند و وظایف، ساختار و منابع تأمین مالى سازمان ملى جهانگردى (با دفتر منطقه‌اى جهانگردی) را تعیین مى‌کند. به‌علاوه مقررات ویژه متعددى لازم است.

این مقررات به استانداردها، شرایط صدور مجوز و روش‌هاى بازرسیِ هتل‌ها، رستوران‌هاى جهانگردی، آژانس‌هاى مسافرتی، راهنماهاى تورها و دیگر اقدامات جهانگردى مرتبط مى‌شود. در برخى کشورها، نظام طبقه‌بندى هتل‌ها به‌وجود آمده و اعمال آن ضرورى است.

این مقررات براساس درک نیازهاى کشور و یا منطقه تهیه مى‌شوند. سازوکارهاى لازم و قابلیت‌هاى کارمندان براى اعمال مقررات با شالوده‌اى دائمى باید موجود باشند. روش‌هاى اعمال استانداردهاى این صنعت باید در مقررات بیان شده باشند.

بعضى قوانین و مقررات مشخص براى توسعه و مدیریت جهانگردى حائزاهمیت هستند. نیاز به منطقه‌بندى مقررات براى تعیین مناطق جهانگردى منطقه‌اى و کنترل کاربرى زمین و اعمال استانداردهاى توسعه در مناطق خاص توسعه جهانگردى وجود دارد.

اگر منطقه‌بندى مقررات در حال حاضر وجود دارد ممکن است ضرورى باشد که آنها را به‌نحوى اصلاح کرد تا کاربرى‌‌هاى زمین از نوع جهانگردى از قبیل مناطق هتلى را دربرگیرد. وضع قوانین حفظ محیط‌زیست، از جمله شرایط ارزیابى تأثیر محیطى محیط‌زیست ضرورى خواهد بود چنانچه این مقررات موجود نباشند.

ضوابط عمومى تندرستی، بهداشت، ایمنى و آتش‌سوزى و ضوابط ساختمان‌سازی، سهولت مقررات عملیاتی، قوانین تعهدات مربوط به مهمانان و متعلقات آن، قوانین کارگیرى و مالیاتى همگى براى توسعه و کارِ تسهیلات جهانگردى مهم هستند.

مقررات مربوط به تسهیلات و خدمات حمل‌ونقل (کنترل نرخ حمل‌ونقل، دادن مجوز به افراد و شرکت‌هاى حمل‌ونقل، شرایط ایمنى و مسیرهاى مسافرتی) نیز عملیات جهانگردى را تحت‌تأثیر قرار مى‌دهند.

در بسیارى از کشورها، توسعه جهانگردى مبتنى بر مناطق دیدنی، پارک‌هاى طبیعى و مکان‌هاى باستانى و تاریخى است. قوانین پارک‌ها و حفظ آنها براى نگهداری این منابع بسیار مهم هستند. مناطق حفاظت‌شده از نظر قانونى باید مشخص و نقشه‌کشى شوند و کاربرى زمین و بازدیدکننده باید به دقت نظارت شود.

قوانین محافظت از مصرف‌کنندهٔ جهانگرد در بسیارى از کشورها در حال تصویب شدن است. این قوانین براى محافظت از جهانگردان طراحى شده‌اند تا مؤسسات جهانگردى فاقد مدیریت و اصول اخلاقى از آنها سوءاستفاده نکنند.

  • ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×