هر آنچه که باید از آمپول “میدازولام” بدانید

هر آنچه که باید از آمپول “میدازولام” بدانید

شرف الشمس

هر آنچه که باید از آمپول “میدازولام” بدانید

“میدازولام” در شیر ترشح می شود و بانوانی که شیر می دهند باید با احتیاط این دارو را مصرف نمایند.

هر آنچه که باید از آمپول “میدازولام” بدانید

اطلاعات دارویی میدازولام

 midazolam

رده درمانی:بنزودیازپین ها.
 
اشکال دارویی:امپول:15mg مبدازولام بصورت هیدرو کلراید در 3ml و 5mg میدازولام بصورت هیدرزوکلراید در1ml
میدازولام برای ایجاد تسکین و فراموشی قبل از عمل جراحی و یا در موقع القاء بیهوشی و همچنین به همراه داروهای بی حس کننده موضعی تجویر می شود.
 
موارد و مقدار مصرف
 
الف) ایجاد تسکین قبل از جراحی (برای ایجاد خواب یا خواب آلودگی و برطرف کردن تشویش).
بزرگسالان جوان تر از 60 سال:mg/kg 08/0-07/0 (حدود 5 میلی گرم برای یک بیمار با وزن متوسط) عضلانی، 5/0 تا 1 ساعت قبل از جراحی. این دارو ممکن است با آتروپین، اسکوپولامین و مقادیر کاهش یافته مخدرها مصرف شود.
تنظیم دوز:در بیمار بالای 60 سال، مبتلایان به COPD، بیماران با ریسک بالای جراحی، و آن هایی که اپیوئید یا دپرسانت های دیگر دریافت می کنند، مقدار مصرف کاهش داده شود.
 
میدازولام
نکات مهم در رابطه با میدازولام
 
ب) تسکین هنگام هوشیاری.
بزرگسالان جوان تر از 60 سال:شروع با 5/2- 1 میلی گرم وریدی در مدت حداقل 2 دقیقه. در صورت لزوم در مدت 2 دقیقه تکرار شود. دوزهای در مقادیر کوچک در مدت حداقل 2 دقیقه تکرار می شود تا اثر مورد نظر به دست آید. مقدار مصرف توتال تا 5 میلی گرم استفاده می شود. دوزهای اضافه برای به دست آوردن سطح مورد نظر تسکین، با تیتر کردن دوز به صورت آهسته و افزایش 25% دوز انجام می شود.
بزرگسالان 60 سال و بالاتر:5/1 میلی گرم یا کمتر در مدت حداقل 2 دقیقه. در صورت نیاز به افزایش دوز، حداکثر 1 میلی گرم در مدت 2 دقیقه اضافه شود. به دوزاژ بالاتر از 5/3 میلی گرم معمولاً نیازی نمی باشد.
 
پ) ایجاد بی هوشی عمومی.
بزرگسالان جوان تر از 55 سال:mg/kg 35/0- 3/0 وریدی در مدت 20 تا 30 ثانیه اگر بیماران داروی قبل از بی هوشی دریافت نکرده باشند. یا mg/kg 35/0- 15/0 ( معمولاً 25/0 mg/kg) وریدی در مدت 20 تا 30 ثانیه اگر بیمار داروی قبل از بی هوشی دریافت کرده باشد. برای کامل شدن القا بی هوشی، ممکن است افزایش 25% دوز اولیه لازم باشد.
بزرگسالان 55 سال و بالاتر:شروع با mg/kg 3/0 برای بیماران ضعیف ، دوز شروع mg/kg 25/0- 15/0 می باشد. برای بیماران premedicated، mg/kg 15/0 کافی می باشد.
 
ت) انفوزیون ممتد برای تسکین در بیماران اینتوبه و تحت تهویه مکانیکی به عنوان جزئی از بی هوشی یا در طول درمان در critical care setting
بزرگسالان:اگر یک دوز لودینگ برای شروع تسکین به سرعت نیاز باشد، mg/kg 05/0- 01/0 به آهستگی یا انفوزیون در مدت چند دقیقه با تکرار دوز در فواصل 10 تا 15 دقیقه تا زمانی که sedation کافی ایجاد شود. برای حفظ تسکین ، سرعت معمول انفوزیون mg/kg/hour 2/0 -1/0 (mg/hour7-1) می باشد. سرعت انفوزیون را برای رسیدن به مقدار تسکین مورد نظر، تنظیم کنید. دارو می تواند برای رسیدن به تسکین مورد نظر، بدون تسکین زیاده از حد، با سرعت 25 تا 50% مقدار اولیه به مقدار بالاتر یا پایین تر تیتر شود.
 
کودکان:پس از یک لودینگ دوز mg/kg 05/0-2/0 در مدت 2 تا 3 دقیقه در بیماران اینتوبه، انفوزیون با سرعت mg/kg/hour 12/0-06/0 (mcg/kg/minute 2-1 ) شروع می شود. دارو می تواند برای رسیدن به تسکین مورد نظر، با سرعت 25% مقدار اولیه به مقدار بالاتر یا پایین تر تیتر شود.
 
نوزادان:فقط در نوزادان اینتوبه استفاده شود. نیازی به لودینگ دوز نیست. نوزادان زیر 32 هفته بارداری، دارو با سرعت mg/kg/hour 03/0 (mcg/kg/minute 5/0 ) و در نوزادان بالای 32 هفته بارداری، دارو با سرعت mg/kg/hour 06/0( mcg/kg/minute 1 ) تزریق می شود. برای به دست آوردن سطح درمانی، درساعات اولیه می توان دارو را با سرعت بیشتری انفوزیون کرد. سرعت دارو را مجدداً بررسی کرده و همیشه از حداقل مقدار مؤثر دارو استفاده کنید.
ث) تسکین دهنده، از بین برنده اضطراب و فراموشی دهنده قبل از تشخیص، درمان یا اندوسکوپی یا قبل از القا بی هوشی.
کودکان 6 ماه تا 16 سال:mg/kg 5/0-25/0 خوراکی، تا 20 میلی گرم یا تا mg/kg 1 دوزهای کمتر می تواند اثر درمانی کافی برای کودکان 6 ماه تا 16 سال ایجاد کند. یا mg/kg 15/0-1/0 عضلانی (ممکن است تا mg/kg 5/0 نیاز باشد) تا حداکثر 10 میلی گرم مصرف شود.
 
کودکان 13 تا 16 سال:mg/kg 08/0-07/0 عضلانی ، 5/0 تا 1 ساعت قبل از جراحی. برای تسکین هنگام هوشیاری، 1 تا 5/2 میلی گرم وریدی در مدت حداقل 2 دقیقه.
کودکان 6 تا 12 سال:mg/kg 05/0-025/0 وریدی تا mg/kg 4/0 (بیشتر از 10 میلی گرم نشود).
کودکان 6 ماه تا 5 سال:شروع با mg/kg 1/0-05/0 وریدی تا mg/kg 6/0 (بیشتر از 6 میلی گرم نشود).
 
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک باید مشورت شود :
 
1-در صورت داشتن سابقه ی حساسیت به این دارو
2-در صوزت مصرف دارو های مضعف سیستم اعصاب مرکزی(شل کننده های عضلانی )ضد صرع ها-دارو های کاهش دهنده ی فشار خون و ...
3-در صورت ابتلاء به بیماری های قلبی-کلیوی-کبدی-میاستنی گراو-بیماری های عصب-عضله

مکانیسم اثر میدازولام

این دارو با اثر برگیرنده های خاص موجب افزایش اثر مهاری گابا و کاهش تحریک ذیری سلول های عصبی می شود.

فارماکوکینتیک میدازولام

فراهمی زیستی این دارو از راه عضلانی 36% است. این دارو در کبد متابولیزه و از طریق ادرار دفع می شود. نیمه عمر آن حدود 2 ساعت است. پیوند دارو به پروتئین های پلاسما بسیار زیاد است.
اعتیاد به میدازولام
 
بنزودیازپین ها
 
داروهایی که اکثرشان به « زپام » ختم می شود به این دسته داروئی تعلق دارند . بنزودیازپین ها بسته به سرعت اثر و اصطلاحا نیمه عمرشان به انواع گوناگون مانند دیازپام، اگزازپام، فلورازپام، آلپرازولام (زاناکس )، کلونازپام، میدازولام، تمازپام، کلردیازپوکساید و … تقسیم می شوند. این داروها آرام بخش و شل کننده عضلانی هستند و در درمان بی خوابی، اضطراب و استرس به کار می روند اما به تدریج اعتیاد ایجاد می کنند.
 
متاسفانه دیده شده است بعضی افراد برای مثال تا 10 قرص دیازپام هم در یک روز استفاده می کنند اما باز هم دچار اضطراب و بی خوابی هستند در صورتی که اوایل با مصرف فقط یک عدد قرص راحت می خوابیدند. ترک اعتیاد به بنزودیازپین ها خیلی ساده نیست. هنگام ترک دقیقا با یک معتاد طرف هستیم یعنی همان علائم بی خوابی، استرس، اضطراب و حتی تشنج ایجاد می شود.
 
استفاده از این داروها به خصوص در میان خانم ها بسیار رواج دارد و چون این گروه داروئی نیمه عمر کوتاهی دارند به شدت شخص را مستعد اعتیاد می کنند. متاسفانه برخی افراد برای کنترل و درمان خواب یا اضطراب و بی قراری خود بطور خود سرانه این داروها را مصرف می کنند و این رفتار نه تنها منجر به بهبود اختلال های آنان نمی شود ، بلکه موجب وابستگی به این داروها و در نهایت اعتیاد نیز می شود . قرص کلردیازپوکساید و زاناکس یا آلپرازولام نیز جزو داروهای اعتیاد آور محسوب می شوند و باید از مصرف خود سرانه آنها پرهیز کرد .
 
مصرف میدازولام در بارداری
 
FDA طبقه بندی:C.
 
مصرف میدازولام در دوران شیردهی
 
دارو در شیر ترشح می شود در دوره شیردهی دارو باید با احتیاط مصرف شود.
 
مصرف در سالمندان:
 
بیماران سالخورده یا ناتوان، بخصوص بیماران مبتلا به COPD در معرض خطر بیشتر ضعف تنفسی و کمی فشار خون هستند. در این بیماران مقادیر کمتر مصرف توصیه شده است. مصرف دارو با احتیاط همراه باشد.
 
مصرف در کودکان:
 
بی ضرری و اثربخشی مصرف محلول خوراکی میدازولام در کودکان زیر 6 ماه ثابت نشده است. هنگام استفاده در نوزادان، مقدار بنزیل الکل را مونیتور کنید.
 
موارد منع مصرف میدازولام (Midazolam)
 
حساسیت مفرط شناخته شده به بنزودیازپین ها، کمی شدید فشار خون یا شوک، مسمومیت با الکل و علائم حیاتی ضعیف، گلوکوم با زاویه بسته حاد.
موارد احتیاط:در بیماری های حاد جبران نشده، بیماران ریوی، بیماران ناتوان و سالخورده، بیماران مبتلا به میاستنی گراویس یا اختلالات عصبی - عضلانی با احتیاط مصرف شود.
 
تداخل دارویی
 
مصرف همزمان این دارو با داروهای هوشبر، ضد جنون، ضد دردهای اوپیوئیدی، داروهای ضد افسردگی، آنتی هستامین ها، داروهای کاهنده فشار خون، مسدد گیرنده آلفا آدرنرژیک و با کلوفن باعث افزایش اثرات تسکینی دارو می شود. این دارو سرعت متابولیسم کلونازپام را افزایش داده و موجب کاهش اثر آن می گردد. مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد زیادی فشار خون موجب افزایش اثر کاهنده فشار خون می گردد. سایمتیدین، اریترومایسین، دیلتیازم و وراپامیل متابولیسم این دارو را مهار و با افزایش غلظت پلاسمایی میدازولام، اثر تسکین بخش آن را افزایش می دهند. این دارو اثر درمانی لودوپا را کاهش می دهد.
 
عوارض جانبی:
 
اپنه-گیجی-اریتمی قلبی-توهم-عصبانیت-بی قراری-افازی-دوبینی-عدم تعادل-تاری دید-کابوس شبانه و ...
 
مسمومیت و درمان
 
تظاهرات بالینی:اغتشاش شعور، بی حسی، تخریب تعادل و رفلکس ها، اغما، ضعف تنفسی، و کمی فشار خون.
درمان:حمایتی است. راه هوایی باید باز باشد و تهویه مصنوعی مناسب، در صورت لزوم، صورت گیرد. علائم حیاتی باید پیگیری گردد. تزریق وریدی مایعات یا افدرین برای درمان کمی فشار خون به کار می روند.
فلومازنیل که آنتاگونیست اختصاصی رسپتور بنزودیازپین می باشد، برای برگشت کامل یا نسبی sedation تجویز می شود.
 
نکات قابل توصیه به بیمار
 
انجام فعالیت هایی را که احتیاج به هوشیاری و تعادل بدنی دارند، تا برطرف شدن اثرات دارو، به تعویق بیندازید.
برای جلوگیری از آسیب دیدگی، اقدامات لازم مانند داشتن همراه هنگام قدم زدن و تغییر آهسته وضعیت، ضروری است.
قبل از مصرف هر گونه داروی بدون نسخه با پزشک مشورت کنید.
 
پایداری:
 
در صورتی که این دارو با داروی دیگری مانند مرفین سولفات-اتروپین-مپریدین هیدرو کلراید- مخلوط شود
باید سریعا حداکثر در مدت 30ثانیه تزریق شود.
در صورتی که میدازولام با سرم دکستروز 5%یا سدیم کلراید 9/% رقیق شود حداکثر تا 24ساعت پایدار است و اگر با سرم رینگر لاکتات مخلوط شود حداکثر تا 4 ساعت پایدار است.
 
هشدار:
 
این دارو بخصوص شکل تزریقی آن فقط در بیمارستان و یا در حضور امکانات لازم جهت احیای قلبی - تنفسی باید تجویز شود.
در موارد زیر این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود:بیماری تنفسی، ضعف عضلانی خطیر یا میاستنیگراو، گلوکوم با زاویه بسته حاد.
در صورت وجود نارسایی کبدی و کلیوی مقدار مصرف دارو باید کاهش یابد.
در صورت وجود کاهش حجم خون، اسپاسم عروق و یا کاهش دمای بدن و یا در صورت مصرف توام داروهای ضد درد مخدر مقدار مصرف این دارو باید کاهش یابد.
اندازه گیری فشار خون، اکسیژن خون، بررسی وضعیت تنفسی و علایم حیاتی بطور مداوم در طول درمان با این دارو توصیه می شود.
این دارو تا 2روز پس از مصرف نیز موجب خواب الودگی و گیجی می شود لذا از رانندگی و کار با وسایلی
که هوشیاری کامل را میخواهد خودداری نمایند.
از مصرف دارو های مضعف سیستم اعصاب مرکزی و فراورده های الکل تا24ساعت پی از مصرف میدازولام خودداری کنید.
 
midazolam
تاثیرات midazolam در بارداری
 
نکات پرستاری :
 
در بیماران چاق نیمه عمر دارو طولانی تر می شود.
متابولیت های میدازولام کم اثز یا بی اثر هستند.
 
میدازولام حلال در آب می باشد و نیاز به حلال ارگانیک ندارد و احتمال درد شدید و یا جذب نامشخص بعد از تزریق عضلانی یا درد هنگام تجویز وریدی کاهش می یابد.
 
میدازولام به یاد آوردن وقایع بعد از تجویز دارو ها را تضعیف می کند.
 
مصرف آن در زنان حامله و حین زایمان ایمن است.
 
شرایط نگهداری:
 
در دمای معمولی نگهداری شود.

دارو های هم گروه میدازولام

 • Alprazolam
 • Chlordiazepoxide
 • Clorazepic Acid
 • Diazepam
 • Estazolam
 • Flurazepam
 • Lorazepam
 • Delorazepam
 • Oxazepam
 • Temazepam
 • Triazolam
 • Nitrazepam

میدازولام ، هر آنچه که باید از آمپول میدازولام بدانید

 • ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×