چگونه می توانیم در مواقع لازم، «نه» بگوییم

چگونه می توانیم در مواقع لازم، «نه» بگوییم

چگونه می توانیم در مواقع لازم، «نه» بگوییم

وقتی که پاسخ «نه» می دهید، از این جهت خود را مقصر ندانید. شما خود بهترین قاضی در تشخیص این مطلب هستید که چه کاری را می توانید یا نمی توانید انجام دهید

چگونه می توانیم در مواقع لازم، «نه» بگوییم

چگونه می توانیم در مواقع لازم، «نه» بگوییم

افرادی که به سختی می توانند تقاضای هر چند غیر منطقی را رد کنند، معمولا این ضعف خود را به یک یا چند عامل زیر مربوط می دانند:

- این افراد در مورد آنچه که باید و یا نباید انجام دهند. فاقد اعتماد به نفس در قدرت قضاوت هستند.

- آنها نگران هستند که دوست داشته نشوند و می ترسند که اگر از انجام خواست های دیگران امتناع کنند، در موردشان نظر بدی پیدا کنند.

- در مورد تعداد کارهایی که می توانند با موفقیت انجام دهند نظر مبهمی دارند.

- این دسته از افراد «وجدان» بیداری دارند و اگر از کمک کردن خودداری کنند، احساس گناه پیدا می کنند.

- خود را از دیگران پایین تر می دانند و معتقدند که دیگران بر آنها مسلطند.

چگونه می توانیم در مواقع لازم، «نه» بگوییم

وقتی که پاسخ «نه» می دهید، از این جهت خود را مقصر ندانید. شما خود بهترین قاضی در تشخیص این مطلب هستید که چه کاری را می توانید یا نمی توانید انجام دهید

اما به هر دلیلی که باشد، افرادی که معمولا نمی توانند «نه» بگویند، اعتراف می کنند که حوادث آنها را تحت الشعاع قرار می دهد. آنها مایل هستند عکس العمل داشته باشند و نه عمل. علیرغم تجربیاتی که در گذشته دارند هنگامی که از آنها تقاضایی می شود، هیچوقت پاسخ آماده ای ندارند. وقتی که شما می دانید که امتناع شما کاملا قابل توجیه است ولی نمی توانید بگویید نه، استفاده از نکات زیر در این مورد به شما کمک می کند:

- سعی در پیش بینی وضعیت هایی بکنید که ممکن است کسی از شما تقاضایی غیرقابل قبول داشته باشد و خود را برای پاسخ به خواسته او آماده کنید.

- نحوه پاسخگویی خود را برای خودتان تمرین کنید. سه یا چهار عبارت داشته باشید که بتوانید از آنها استفاده کنید. (مثلا "متأسفم این روزها مجبورم این تقاضای شما را رد کنم، چون سخت گرفتار کار هستم.) و این جملات را با صدای بلند برای خودتان تکرار کنید.

- وقتی که پاسخ رد می دهید، بهانه نیاورید. اگر برای رد تقاضای مربوطه دلیلی دارید و می خواهید که آن را ارائه دهید که بسیار خوب است، به گونه ای مختصر و مفید آنرا ابراز کنید اما مجبور نیستید که دلیلی ارائه دهید. این حق مسلم شماست که تقاضایی را که انجام آن برایتان مقدور نیست رد کنید.

- وقتی که تقاضایی را رد می کنید، به حرف خود پایبند باشید. اگر تزلزل رأی داشته باشید دیگران به زودی فکر می کنند که می توانند روی شما تأثیر گذاشته و تصمیمتان را تغییر دهند.

- وقتی که پاسخ «نه» می دهید، از این جهت خود را مقصر ندانید. شما خود بهترین قاضی در تشخیص این مطلب هستید که چه کاری را می توانید یا نمی توانید انجام دهید.

  • ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×