کدام بانک ها بیشترین سود بانکی را می دهند

کدام بانک ها بیشترین سود بانکی را می دهند

شرف الشمس

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 97 نظام بانکی کشور درمجموع 230 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی داده‌اند. این عدد مجموع سود بانک‌های دولتی و خصوصی کشور است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 97 نظام بانکی کشور درمجموع 230 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی داده‌اند. این عدد مجموع سود بانک‌های دولتی و خصوصی کشور است.

اینکه کدام بانک‌ها بیشترین مقدار عددی سود بانکی را پرداخت کرده‌اند، از این منظر که بانک مذکور جذابیت زیادی برای سپرده‌گذاری پایدار دارد، بسیار مهم است. این بررسی که براساس اطلاعات صورت مالی و گزارش‌های ماهانۀ عملکرد بانک‌ها تهیه‌شده، نشان می‌دهد که در میان آنها، در رتبه سوم بانک ملت قرار دارد که در سال 97 حدود 14.5 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده.

در رتبه دوم پرداخت بیشترین سود به سپرده‌های بانکی (از لحاظ حجم سود)، بانک صادرات قرار دارد که 15 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده است.

بانک آینده با پرداخت 17.2 هزار میلیارد تومان در رتبه اول بیشترین پرداخت سود بانکی قرار دارد. البته با توجه به اینکه آخرین صورت مالی بانک مذکور مربوط به 9 ماهه 97 است، برآورد می‌شود در 12 ماهه سال گذشته حجم سود پرداختی به سپرده‌های این بانک به حدود 23 هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

سودبانکی
  • ۱ آبان ۱۳۹۸
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
سرکتاب

×