کسب و کار

کسب و کار

 • هشت ساعت کار مداوم، آری یا نه؟
 • هشت ساعت کار مداوم، آری یا نه؟

  • ۲۴ تیر ۱۳۹۷
 • کافه کریسپی کرم
 • کافه کریسپی کرم

  • ۵ تیر ۱۳۹۷
 • ۳ دروغ کارآفرینان به خودشان
 • ۳ دروغ کارآفرینان به خودشان

  • ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • ۷ اشتباه مدیران تازه کار
 • ۷ اشتباه مدیران تازه کار

  • ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • روش هایی برای رشد و پیشرفت حرفه ای
 • روش هایی برای رشد و پیشرفت حرفه ای

  • ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • جلوی فاجعه در استارت آپ خود را بگیرید
 • جلوی فاجعه در استارت آپ خود را بگیرید

  • ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • ۷ راه خلاقانه که سحرخیز شوید
 • ۷ راه خلاقانه که سحرخیز شوید

  • ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • ۶ راه که مدیران به مربیان تبدیل شوند
 • ۶ راه که مدیران به مربیان تبدیل شوند

  • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • واقعیتی از خشونت در محل کار
 • واقعیتی از خشونت در محل کار

  • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • ۴ درس‌ موفقیت از والت دیزنی
 • ۴ درس‌ موفقیت از والت دیزنی

  • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • تصمیمات شما با اثر شترمرغی خراب می‌شود
 • تصمیمات شما با اثر شترمرغی خراب می‌شود

  • ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • جادوی آتاری برای موبایل‌ها
 • جادوی آتاری برای موبایل‌ها

  • ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵