بازی Airport Empire

بازی آنلاین Airport Empire

بازی آنلاین Airport Empire
شروع بازی

با مدیریت فرودگاه و پروازها پول کسب کنید، قفل هواپیماهای جدید و بزرگ‌تر را باز کنید، ترمینال‌های بیشتری بخرید و به بزرگ‌ترین و برترین سرمایه‌گذار حوزه‌ی فرودگاه‌ها تبدیل شوید!

×