بازی Airport

بازی آنلاین Airport

بازی آنلاین Airport
شروع بازی

آیا به کنترل ترافیک هوایی علاقه دارید؟ درحالی‌که در واقعیت داشتن چنین شغلی بسیار استرس‌آور است، اما در این بازی رایگان و آنلاین در این شغل بسیار لذت خواهید برد. مهارت‌های خود را بیازمایید و سعی کنید تمام هواپیماها و بالگردها را بدون تصادف به زمین بنشانید!

×