بازی Aliens

بازی آنلاین Aliens

بازی آنلاین Aliens
شروع بازی

در بازی Aliens آواتار شما یک آدم‌فضایی کوچک است که سفینه‌اش در سیاره‌ی ما سقوط کرده است و اکنون به روی سر مردم می‌پرد تا مدت کمی حمل شود. البته وی مغز آدم‎ها را هم می‌مکد و آن‌ها را کنترل می‌کند. خب چه انتظاری دارید؟ او یک بیگانه است. اما شما به این آدم‌فضایی خوش‌آمد می‌گویید و تصمیم دارید به او کمک کنید. در طول بازی شما می‌توانید آدم‌فضایی را ارتقاء دهید و آن‌چه بیشتر از همه مهم است، افزایش آدم‌هایی‌ست که در مسیر وی قرار دارند. مطمئن شوید که از تمام قابلیت‌های این موجود بیگانه استفاده می‌کنید آن‌وقت از میزان پیشرفت خود شگفت‌زده خواهید شد!

بازی های مشابه
×