بازی Best Classic Pyramid Solitaire

بازی آنلاین Best Classic Pyramid Solitaire

بازی آنلاین Best Classic Pyramid Solitaire
شروع بازی

Best Classic Pyramid Solitaireشما را کاملاً بر بازی محبوب تک‌نفره با کارت در سبک هرم، مسلط می‌کند. در بازی تک‌نفره‌ی هرم، 28 کارت به رو و به شکل هرم توزیع شده‌اند. 52 کارت باقی مانده از دسته‌ی کامل کارت، به پشت در کنار هرم به‌عنوان انبار کارت، قرار گرفته‌اند. هدف شما این است که کارت‌هایی را که ارزش مجموع آن‌ها 13 است، از پایه‌های هرم حذف کنید. ارزش تک‌خال 1، ارزش سرباز 11، ارزش بی‌بی 12 و ارزش شاه 13 است و می‌توان کارت شاه را به‌تنهایی حذف کرد. شما می‌توانید از کارت‌های بخش انبار نیز استفاده کنید. هرگاه کل کارت‌های بخش هرم جفت و از صفحه حذف شدند، بازی را برده‌اید. هرچه سرعت شما در جفت کردن کارت‌ها بیشتر باشد، امتیاز بالاتری کسب می‌کنید! اکنون Best Classic Pyramid Solitaire را به صورت رایگان بازی کنید و از این کارت‌بازی فوق‌العاده لذت ببرید!

×