بازی Best Classic Solitaire

بازی آنلاین Best Classic Solitaire

بازی آنلاین Best Classic Solitaire
شروع بازی

بازی Best Classic Solitaire شما را بر نسخه‌ی محبوب کلوندایک (تک‌نفره‌ی کلاسیک) از بازی تک‌نفره با کارت، مسلط می‌کند. هدف بازی این است که تمام کارت‌ها در چهار دسته مرتب شوند. شما باید هر دسته را با یک تک‌خال آغاز کنید و با رعایت سیر صعودی در هر گروه از تک‌خال‌ به کارت‌ شاه برسید. شما می‌توانید یک کارت -یا گروهی از کارت‌ها- را در بخش توزیع کارت‌ها به یکی دیگر از هفت ستون موجود، منتقل کنید، البته به شرط اینکه ارزش کارت یا بالاترین کارتی که در یک گروه، منتقل می‌کنید دقیقاً یک درجه کمتر و دارای رنگ متفاوت از کارتی باشد که در ستون جدید زیر کارت‌های شما قرار می‌گیرد. اکنون Best Classic Solitaire را به صورت کاملاً رایگان بازی کنید و از این بازی شاهکار با کارت لذت ببرید!

×