بازی Bike Racing

بازی آنلاین Bike Racing

بازی آنلاین Bike Racing
شروع بازی

به بازی Bike Racing که اعتیادآورترین بازی ویدئویی مسابقه‌ای است، خوش آمدید! مسابقات درگ خسته‌کننده را فراموش کنید، برای طی کردن مسیرهای دیوانه‌کننده‌‌ی بازی Bike Racing باید مهارت واقعی داشته باشید و این بازی ساعت‌ها و ساعت‌ها شما را سرگرم خواهد کرد. شما با موتورتان از روی موانع می‌پرید و با زمان رقابت می‌کنید تا طی 30 مرحله‌ی چالش‌برانگیز و پر از مانع، ستاره کسب کنید. هرچه ستاره‌های بیشتری بگیرید، قفل موتورهای بیشتری را می‌شکنید. بنابراین ارزشش را دارد که به مرحله‌هایی که رد کرده‌اید، اما تمام ستاره‌هایش را نگرفته‌اید، برگردید. اکنون Bike Racing را به صورت رایگان بازی کنید، از تپه‌ها بالا بروید، از روی شکاف‌ها بپرید و سعی کنید قفل تمام موتورها را بشکنید!

×