بازی Black Jump

بازی آنلاین Black Jump

بازی آنلاین Black Jump
شروع بازی

از سیاره‎ی جنگ‌زده فرار کنید! در چشم‌اندازی بی‌نظیر بپرید، دشمنان را شکست دهید، از تله‌های مرگبار بپرهیزید و در این بازی پر از حرکت، پرش و دویدن، سکه جمع کنید.

×