بازی Blackboard

بازی آنلاین Blackboard

بازی آنلاین Blackboard
شروع بازی

شما هر چند وقت یکبار با یک بازی سبک پازل کاملاً جدید روبرو می‌شوید که نه‌تنها حسابی سرگرم‌کننده است، بلکه مهارت‎های حرکتی و حافظه‎ی شما را تقویت می‌کند؟ Blackboard چنین بازی خاصی است. در این بازی هدف شما این است که یک پرنده‎ی کوچک را تنها با یک حرکت از میان موانع عبور دهید و در مسیر تا جای ممکن گل جمع کنید. به نظر آسان می‎رسد، نه؟ اما اگر نتوانید موانع را ببینید و برخورد با یک دیوار باعث شکست شما شود، چه؟ آیا فکر می‌کنید بتوانید از تمام مراحل بگذرید و همه‌ی گل‌ها را جمع کنید؟

×