بازی Blops Plops

بازی آنلاین Blops Plops

بازی آنلاین Blops Plops
شروع بازی

Blobs Plops یک بازی آنلاین در سبک پازل با یک ایده‌ی جدید است. با زدن بر روی صفحه یا کلیک کردن در جدول 6 در 6 بازی، قطره‌ها به یکدیگر می‌پیوندند و وقتی به یک قطره‌ی بزرگ تبدیل شدند، می‌ترکند. با ترکیدن هر قطره‌ی بزرگ، قطرات کوچک آب به تمام جهات می‌پاشند و یا به قطره‌های دیگر می‌پیوندند یا آن‌ها را می‌ترکانند. سعی کنید تا جای ممکن قطرات را بترکانید و قطرات اضافه دریافت کنید. هم‌اکنون Blobs Plops را به صورت رایگان بازی کنید تا یک واکنش زنجیره‌ای را آغاز کنید و دریابید که آیا می‌توانید بدون کم آوردن قطره‌های آب از همه‌ی مراحل عبور کنید.

×