بازی Butterfly bash

بازی آنلاین Butterfly bash

بازی آنلاین Butterfly bash
شروع بازی

کرم‌ها را به پروانه‌های زیبا تبدیل کنید! کلیک کنید و جادو را ببینید! برای آن‌که امتیاز بیشتری بگیرید از کرم‌های مختلف استفاده کنید تا واکنش‌های زنجیره‌ای ایجاد شود.

×