بازی Crazy Birds 2

بازی آنلاین Crazy Birds 2

بازی آنلاین Crazy Birds 2
شروع بازی

پرنده‌های دیوانه بازگشته‌اند! آن‌ها باز هم برای دفاع از خود با خوک‌هایی می‌جنگند که می‌خواهند این پرنده‌ها را از سرزمین خودشان بیرون برانند. خوک‌ها سنگرهایشان را هم ساخته‌اند، اما اگر چند تا دیوار می‌توانستند مانع این پرندگان باشند، به آن‌ها دیوانه نمی‌گفتند! چه دیوارها از سنگ باشند یا چوب، برای این پرنده‌ها مهم نیست. آن‌ها با سر خودشان را به این دیوارها می‌کوبند و آن‌ها را خورد می‌کنند. حتی اگر یکی از پرندگان شکست بخورد پرنده‌های دیوانه‌تری برای شکست دشمن وجود دارند. از توانایی‌های متفاوت پرنده‌های دیوانه برای شکست ارتش خوک‌ها استفاده کنید. Crazy Bids 2 را اکنون به صورت رایگان بازی کنید. تیرکمان را آماده کنید، نشانه‌گیری کنید و با شلیک پرنده‌ها تمام بناهای مربوط به دشمن و خوک‌های خشمگین را نابود کنید.

×