بازی Crazy Birds

بازی آنلاین Crazy Birds

بازی آنلاین Crazy Birds
شروع بازی

به پرنده‌های دیوانه کمک کنید تا از خودشان محافظت کنند! خوک‌ها می‌خواهند این پرنده‌ها را از سرزمین خودشان بیرون برانند و سنگرهای خود را هم ساخته‌اند. اما اگر چند تا دیوار می‌توانستند مانع این پرندگان باشند، به آن‌ها دیوانه نمی‌گفتند! چه دیوارها از سنگ باشند یا چوب، برای این پرنده‌ها مهم نیست. آن‌ها با سر خودشان را به این دیوارها می‌کوبند و آن‌ها را خورد می‌کنند. حتی اگر یکی از پرندگان شکست بخورد پرنده‌های دیوانه‌تری برای شکست دشمن وجود دارند. از توانایی‌های متفاوت پرنده‌های دیوانه برای شکست ارتش خوک‌ها استفاده کنید. تیرکمان را آماده کنید، نشانه‌گیری کنید و با شلیک پرنده‌ها تمام بناهای مربوط به دشمن و خوک‌های خشمگین را نابود کنید.

بازی های مشابه
×