بازی Diving Kitties

بازی آنلاین Diving Kitties

بازی آنلاین Diving Kitties
شروع بازی

در حالی که درون اقیانوس شیرجه می‌زنید، به عنوان یک جفت گربه در این بازی سرگرم‌کننده‌ی ماهی‌گیری بازی کنید. تا جایی که می‌توانید ماهی بگیرید و از ماهی‌های خطرناک دوری کنید!

×