بازی Do not Crash

بازی آنلاین Do not Crash

بازی آنلاین Do not Crash
شروع بازی

در این بازی سرعتی و اکشن، شما در یک مسیر مسابقه‌ی بسیار خاص می‌‌رانید. مسیر پر از ماشین است و برای این‌که همه‌چیز دشوارتر هم بشود، ماشین‌ها مدام خط عوض می‌کنند و شما باید بسیار دقت کنید و با واکنش‌های سریع و برق‌آسا از میان ماشین‌ها عبور کنید. بازی در آغاز آهسته است، اما با سرعت گرفتن ماشین‌های دیگر و لیز شدن زمین مسابقه، باید خیلی تلاش کنید که دچار حادثه نشوید. هرچه بهتر بازی کنید، قفل ماشین‌های بیشتری را باز می‌کنید. اکنون به صورت کاملاً رایگان و آنلاین بازی کنید و مراقب باشید تصادف نکنید!

بازی های مشابه
×