بازی Fruita Swipe

بازی آنلاین Fruita Swipe

بازی آنلاین Fruita Swipe
شروع بازی

هدف شما در بازی Fruita Swipe جمع‌آوری مقدار معینی از میوه‌های مختلف با چند حرکت محدود است. زنجیره‌هایی از سه یا تعداد بیشتری از میوه‌های هم‌رنگ ایجاد کنید تا آن‌ها را جمع کنید و امتیاز خود را افزایش دهید. عجله نکنید و با دقت فکر کنید –هرچه زنجیره‌‌ای که می‌سازید، بلندتر باشید، امتیاز بالاتری از آن حرکت کسب می‌کنید. در هر مرحله تقویت‌کننده‌هایی تعبیه شده‌اند که می‌توانید از آن‌ها هم برای جمع کردن تعداد بیشتری میوه یا انفجار یک ردیف کامل از میوه‌ها استفاده کنید! وقتی تعداد میوه‎های تعیین‌شده در هر مرحله را جمع‌آوری کردید، می‌توانید از حرکات باقی‌مانده برای افزایش امتیازتان استفاده کنید و رکورد بالاترین امتیاز را بزنید!

×