بازی Hover Jump

بازی آنلاین Hover Jump

بازی آنلاین Hover Jump
شروع بازی

سوار هاوربرد خود شوید و در بازی سبک آرکید Hover Jump مسیر خود را در طول مراحل پر از مانع طی کنید. شما می‌توانید طول و ارتفاع پرش خود را بر اساس میزان زمانی که انگشت خود را روی صفحه یا روی دگمه‌ی کلیک نگه‌ می‌دارید، کنترل کنید. حق انتخاب دارید! می‌توانید بی‌خیال سکه‌ها شوید و با امنیت خود را به انتهای هر مرحله برسانید یا این‌که کمی خطر کنید و سکه‌هایی را که در جای جای زمین بازی قرار دارند، جمع کنید. اکنون روی هاوربردتان بپرید و به صورت رایگان بازی کنید! در فیلم معروف «بازگشت به آینده» نوید اختراع و فراگیر شدن هاوربردهای واقعی در سال 2015 داده شده بود، به‌نظر می‌رسد در دنیای واقعی ما فعلاً از دستیابی به چنین وسیله‌ی هیجان‌انگیزی ناامید شده‌ایم، اما بازی Hover Jumper این ناامیدی را جبران می‌کند.

×