بازی Monster cleaner

بازی آنلاین Monster cleaner

بازی آنلاین Monster cleaner
شروع بازی

زاویه و قدرت پرتاب را مشخص کنید و هیولا را مانند یک توپ بسکتبال به درون لوله بیندازید! در این بازی آنلاین و رایگان شما علاوه بر مهارت به استراتژی نیاز دارید تا بتوانید در زمان تعیین شده هیولای غمگین را چندین بار داخل لوله بیاندازید و ستاره بگیرید. این بازی دارای چندین سطح سختی است و هر سطح چندین مرحله پیش روی شما می‌گذارد. با توجه به تعداد دفعاتی که موفق می‌شوید هیولا را داخل لوله بیندازید، تعداد ستاره‌هایی که از هر مرحله به دست می‌آورید تعیین می‌شود. هر بار موفقیت شما گذر زمان را اندکی آهسته‌تر می‌کند، تلاش کنید تا سه‌ستاره‌ی هر مرحله را در مدت تعیین شده به دست بیاورید!

×