بازی Nut Rush

بازی آنلاین Nut Rush

بازی آنلاین Nut Rush
شروع بازی

به سنجاب ناز کمک کنید تا خوشمزه‌ترین آجیل‌ها را در جنگل به دست بیاورد. از روی شاخه‌های بپرید و بدوید، اما مراقب باشید به زمین نیفتید چراکه حواس سنجاب فقط به آجیل‌های عزیزش است.

×