بازی One More Sushi

بازی آنلاین One More Sushi

بازی آنلاین One More Sushi
شروع بازی

سوشی‌ها را روی هم بگذارید و سعی کنید بلندترین برج سوشی دنیا را بسازید! از گرافیک زیبا، 11 نوع مختلف سوشی و سبک آرکید این بازی که اجازه نمی‌دهند حوصله‌تان سر برود، لذت ببرید!

×