بازی Pudding Land

بازی آنلاین Pudding Land

بازی آنلاین Pudding Land
شروع بازی

چند پودینگ لرزان و بامزه را می‌توانید در این بازی سرگرم‌کننده، آنلاین و رایگان از صفحه محو کنید؟ وظیفه‌ی شما این است که بر روی دست‌کم سه پودینگ همرنگ بزنید و آن‌ها را محو کنید. اگر بتوانید پودینگ‌های همرنگ بیشتری را کنار هم قرار داده و با یک حرکت از بین ببرید، پودینگ‌های خاصی به عنوان جایزه دریافت می‌کنید که می‌توانند در رسیدن به هدف هر مرحله و خالی‌ کردن صفحه‎‌ی بازی به کمک شما بیایند. شما همچنین می‌توانید سکه‌هایی را که در طی بازی کسب می‌کنید در فروشگاه استفاده کنید و تقویت‌کننده بخرید. چه قرار باشد که با زمان مبارزه کنید، چه تعداد حرکت محدودی در اختیارتان قرار بگیرد، سرگرم شدن و لذت بردن طی سی مرحله‌ی این بازی جذاب، تضمین ‌شده است.

×