بازی Short Drift

بازی آنلاین Short Drift

بازی آنلاین Short Drift
شروع بازی

با بازی Short Drift می‌توانید واقعاً کیف کنید. ماشین خود را بر روی لاستیک‌های سوزانی که بر آسفالت کشیده می‌شوند، از میان مسیرهای پر از مانعی که فقط برای شما در یک پارکینگ بزرگ ساخته شده‌اند، عبور دهید. برخورد با بعضی موانع از وقت شما کم می‌کند و برخورد با برخی دیگر باعث می‌شود بازی بلافاصله تمام شود. اگر خوش‌شانس باشید، می‌توانید در پارکینگ جوایزی هم بیابید که زمان یا سرعت شما را افزایش می‌دهند. البته با افزایش سرعت با چالش از دست دادن کنترل ماشین روبرو می‌شوید و حتی ممکن است در نهایت با موانع بیشتری برخورد کنید یا به طور کل از مسیر به بیرون پرواز کنید.

بازی های مشابه
×