بازی Stone Age Rescue

بازی آنلاین Stone Age Rescue

بازی آنلاین Stone Age Rescue
شروع بازی

آه نه، یک موجود ترسناک پسر رئیس قبیله را دزدیده و اکنون به عنوان یک زندانی او را نگه‌داشته است! باید بجنبید، سریع سوار دایناسور دست‌آموز خود بشوید و با نیروهای حامی موجود ترسناک مبارزه کنید. خیلی احتیاط کنید، سفر به عصر حجر برای افراد تازه‌کار خطرناک است.

بازی های مشابه
×