بازی Sweet Garden

بازی آنلاین Sweet Garden

بازی آنلاین Sweet Garden
شروع بازی

سعی کنید یک واکنش زنجیره‌ای ایجاد کنید که تمام گل‌ها بترکند، اما مراقب باشید، شما تنها چند فرصت برای کلیک کردن و اتمام هر مرحله دارید، پس هیچ کدام را هدر ندهید.

×