بازی Timber Men

بازی آنلاین Timber Men

بازی آنلاین Timber Men
شروع بازی

وقت آن رسیده است که به جنگل بروید و یک هیزم درست و حسابی جمع کنید! در این بازی آنلاین و رایگان شما فرصت آن را می‌یابید که مثل یک هیزم‌شکن زندگی کنید! تبر خود را در هوا بچرخانید و حتی بزرگ‌ترین درخت‌ها را به هیزم تبدیل کنید. اما مراقب باشید حین انجام کار شاخه‌ی درختان با شما برخورد نکند. هر چه جلوتر بروید، شخصیت‌های هیزم‌شکن بهتری با قدرت بیشتر یا تبر بهتر، آواتار شما خواهند بود. همیشه جای بیشتری برای ارتقاء وجود دارد و شما باید در دل جنگل فرو بروید و درخت‌های بیشتری را به زمین بزنید!

×