بازی Tower Match

بازی آنلاین Tower Match

بازی آنلاین Tower Match
شروع بازی

ساختن یک آسمان‌خراش هرگز کار ساده‌ای نیست، اما بازی Tower Match که سبک آرکید دارد، این کار را به یک سرگرمی لذت‌بخش تبدیل کرده است! یک به یک طبقات را روی هم می‌چینید و ساختمان خود را بلندتر می‌کنید. در این بازی بیش از هر چیز باید دقیق باشید چراکه می‌بایست طبقات را دقیقاً روی هم قرار بدهید و سکه جمع کنید، وگرنه با هر اشتباه سرعت بازی تندتر و تندتر می‌شود. وقتی طبقات را منظم روی هم قرار نمی‌دهید، قطعات کوچک و کوچک‌تر می‌شوند تا جایی که دیگر امکان روی هم چیدن آن‌ها نیست. اکنون Tower Match را بازی کنید و از بهترین بازی در سبک آرکید به صورت رایگان لذت ببرید!

×